ទទួលដោះ iCloud iPhone/iPad

តាំងពី Apple ឡើងវែសិនទៅ iOS 7 មក
ឃើញថាអ្នកប្រើជាច្រើន មានបញ្ហាជាមួយរឿងជាប់ iCloud
ដោយសារការភ្លេចលេខកូដ ឬភ្លេច Email ជាដើម…។ល៕
ពេលនេះយើងមានដំណោះស្រាយហើយ
សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 016500508
តាមហ្វេសបុក > Facebook.com/bovor.net

Remove iCloud

របៀប Setup ទ្រនាប់ស៊ីម សម្រាប់ទូរស័ព្ទជាប់កូដ

ទូរស័ព្ទដែលមិនជាប់កូដ
មិនបាច់និយាយទេ ព្រោះថាវា OK ស្រាប់ហើយ (ដាក់ស៊ីមណាក៍បាន)

តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺ ទូរស័ព្ទ iPhone 4s, 5, 5s, 5c
ដែលជាប់កូដនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ ដែលមិនអាចប្រើបាន
មិនទទួលស្គាល់ស៊ីមណាផ្សេងក្រៅពី ស៊ីមរបស់ក្នុងហ៊ុនដើមរបស់វា។

1. ដំបូងយើងត្រូវដឹងសិនថា ទូរស័ព្ទដែលជាប់កូដនេះ
មកពីប្រទេសណា ហើយជាប់កូដក្រុមហ៊ុនអ្វី???
ឧទាហរណ៍ថា វាមកពីអាមេរិក ក្រុមហ៊ុន AT&T
អីចឹងពេលយើងយកស៊ីម Mobitel មួយមកប្រើជាមួយទ្រនាប់ស៊ីម
ពេលញាត់ចូលទូរស័ព្ទភ្លាម វាផុសចេញ Menu អោយយើងរើស
យើងក៍រើសយក US AT&T ពេលនោះអោយយើងចុច OK
ហើយ Restart Phone មួយទៅ នោះនឹងមានសេវាប្រើបានហើយ។
(ចុះបើសិនយើងមិនដឹងថាទូរស័ព្ទមកពីណា ក្រុមហ៊ុនអី???
អីចឹងសូមចូល ដើម្បីឆែកសិន)

2. តែមានពេលខ្លះការឆែក Carrier មិនដំណើរការ
ដូចនេះការរើសស្មានៗ ព្រាវៗ ពិតជាពិបាកបន្តិចហើយ
តែដោយយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លើវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយ
យើងអាចដឹងបានខ្លះៗអំពី ប្រទេសដើមរបស់វា (80%)
ហើយចំណែកក្រុមហ៊ុនដើមវា អាចដឹងបានខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ។
ឧទាហរណ៍ថា៖ Model វាមានកន្ទុយ LL យើងដឹងថាប្រហែល USA
រួចហើយមើល IMEI បើវាចាប់ផ្ដើមដោយ 99xxxxxxxxxx
យើងដឹងថាបើមិន Sprint គឺ Verizon មានតែពីរនេះទេ។

អីចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវា៖
យើងរើសមួយណាសាកសិន បើមិនត្រូវមួយ គឺត្រូវមួយ
ចង់និយាយថា យ៉ាងច្រើនរើសពីរដង ដឹងតាត្រូវមិនខាន
តម្រូវការ គឺត្រូវការតែទ្រនាប់ស៊ីម R-SIM មួយ
និង ស៊ីមកាតស្រុកយើង ចំនួនពីរ
កាលណាដាក់ស៊ីមទីមួយទៅ វាអោយរើស យើងរើសយក Verizon
ហើយ Restart Phone 1 សិន បើបើកមកវិញវាទារអោយ Activate
មានន៏យថា យើងរើសខុស ដូចនេះមិនអាចរើសទៀតបានទេ
លុះត្រាយើងដូរដាក់ស៊ីមទីពីរ ទើបវាអោយរើសម្ដងទៀត
លើកនេះរើស Sprint ម្ដងទៅ ហើយ Restart Phone 1 បើកមកវិញ
បើមានសេវា Ok សម្រេចថារើសត្រូវហើយ ដូចនេះបើចង់ប្រើស៊ីមទីមួយវិញ
ដូរដាក់វាចូលមក វានឹងចេញអោយរើស សារជាថ្មីទៀត
យើងរើសយកអា Sprint ដែលយើងបានរើសមុននេះ ឃើញថាមានសេវានោះណា។

ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៏ទេណា មិនដឹងថាវាត្រូវអាមួយណារវាង Sprint and Verizon

* តែចំណុចសំខាន់ ខ្ញុំចង់និយាយអំពី ស៊ីមត្រូវតែមានពីរ
ដាក់អាទីមួយចូលវាអោយរើសមួយសារ បើរើសខុស
វាលែងអោយរើសហើយហើយ ព្រោះវាស្គាល់ថាស៊ីមនោះជាដៃគូវាហើយ
ដល់យើងដូរដាក់ស៊ីមទិពីរម្ដង វាឃើញស៊ីមថ្មី វាក៏ចេញអោយរើស
ដល់ឧទាហរណ៏ថាយើងរើសខុសទៀត វាក៏លែងអោយរើសទៀតហើយ
ព្រោះវាស្គាល់ថា ស៊ីមទីពីរជាដៃគូវាហើយ ពេលនេះដកស៊ីមទីពិរចេញ
ដាក់អាទីមួយចូលវិញ វាក៏ចេញអោយយើងរើសម្ដងទៀត
ព្រោះវាបានភ្លេចស៊ីមទីមួយ ទៅចាំស៊ីមទីពីរថាជាដៃគូវា
មានន័យថាស៊ីមតែពីរ ដូរចុះដូរឡើង ថ្មីសម្រាប់វារហូត…

* បើវាមកពីប្រទេស និង ក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ
ដែលក្នុង Menu List វាមិនមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះ
យើងត្រូវរើសយក Other Carrier វានឹងទាមទារអោយវាយកូដ IMSI
ដែលលេខកូដនេះ ខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយ ទៅក្រុមហ៊ុនមួយ
សូមមើលទីនេះបន្ថែមអំពី IMSI Code (លេខ ៧ខ្ទង់)

www.x-sim.rs/IMSI-List

សូមសំណាងល្អ!

លេខកូដនានារបស់ទូរស័ព្ទម៉ាក SKY

SKY Code

Thanks to Chan Veasna

SKY IM-A870L ROM (BINX)

SKY IM-A870L

Download: IM-A870L_S1235136.BINX

របៀបធ្វើអោយ iOS 7 ទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន

របៀបធ្វើអោយ iOS 7 ទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន

ទូរស័ព្ទលោកអ្នកត្រូវតែមាន Cydia
1. ចូល Cydia បន្ថែមប្រភព repo.biteyourapple.net
2. ស្វែងរក និង តម្លើង CommCenter patch for iOS 7
3. តម្លើង iFile
4. ចូលក្នុង iFile >
System > Library > Carrier Bundles > iPhone > Default.bundle >
ចុចលើហ្វាល់ Carrier.plist រើសយកពាក្យ Property List Viewer
អូសចុះក្រោមឃើញពាក្យ SupportsSupplementaryService > ON
5. បន្ទាប់ពីនោះត្រូវ Restart iPhone មួយសិន ទើបដំណើរការ៕

(សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង)
សំណាងល្អ!!!