សេវាដោះកូដ iCloud បើកវិញហើយ

ពេលនេះ សេវាដោះកូដ iCloud
បានបើកបម្រើការវិញហើយបាទ។
រយៈពេលរងចាំ 10 – 20ថ្ងៃ ទើបសម្រេច។
* ចំណាំ សម្រាប់តម្លៃសូមសាកសួរទៅ៖
– ភ្នំពេញ សូមទាក់ទង > Leon Su Tel: 093222030
– សៀមរាប សូមទាក់ទង > អ៊ូ បវរ Tel: 016500508
– បាត់ដំបង សូមទាក់ទង > Dy Sovann Tel: 012665666
+ ជាប់ iCloud មានបីសណ្ឋាន មើលរូប៖
ខាងក្រោមនេះជារូបភាពគំរូ បង្ហាញអំពី
ការជាប់ iCloud បែបម៉េចទើបអាចដោះបាន?

(បើដូចរូបខាងឆ្វេងគឺអាចដោះបាន)
Remove iCloud

គណនី iCloud ពិតជាអាចហែកបានមែនទេ?

ថ្មី​ៗ​នេះ​​អតិថិជនអ្នកប្រើទូរស័ព្ទ​​​ iPhone មួយរូប
បាន​ជួប​​បញ្ហា​ដោយ iPhone របស់គាត់
បង្ហាញសារជាអក្សរនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទថា៖
“iPhone នេះ​ខ្ញុំ​បាន​ Hack គណនី​របស់​អ្នក​ហើយ
អ្នកត្រូវ​តែ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ ១០០ដុល្លារ ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ញើ​លេខ​កូដ​​ដោះ​សោរឲ្យ”។

iCloud Remote

ហេតុការណ៏នេះ បានជួបនៅខេត្តសៀមរាប
ក្រោយពីមានបញ្ហា ម្ចាស់ទូរស័ព្ទរូបនោះបានយកទូរស័ព្ទគាត់
មកជួបខ្ញុំ (Bovor Phone Service) ដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយ។
តែមកដល់ពេលនេះ Apple នៅមិនទាន់ បើកឲ្យដោះកូដ
iCloud ដែលបានបញ្ជារចាក់ដោយម្ចាស់គណនីនៅឡើយ។

ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំ៖
រឿងនេះមិនមែនជាចន្លោះប្រហោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទេ
បានន័យថាមិនមែនជាការ Hack Account iCloud នោះដែរ។
ប្រហែលជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទមិនមាន Apple Account សម្រាប់ការ
ទាញយក ហ្គេម និង កម្មវិធីនានាពី AppStore ដោយផ្ទាល់ខ្លួន
ហើយគាត់ក៏ពឹងមិត្តភ័ក្រ ឬ ជាងបញ្ចូលកម្មវិធី ឲ្យជួយទាញយក
ដោយប្រើប្រាសគណនីរបស់ មិត្តភ័ក្រ ឬ របស់ជាងទូរស័ព្ទនោះ។
ក្រោយពីទាញយកកម្មវិធីហើយ ម្ចាស់ភ្លេចលុប Account ចេញ
ក្រោយមកមិត្តភ័ក្រ ឬ ជាង ជាម្ចាស់ Account ក៏បានប្រើកម្មវិធី
Find My iPhone ដើម្បី Remote ឲ្យទូរស័ព្ទគាត់ជាប់អីចឹងទៅ។
ហើយដោយចង់គេចពីការស្រាវជ្រាវ ថានរណាជាអ្នកចាក់កូដ?
ទើបអ្នកចាក់កូដ ដាក់លេខទូរស័ព្ទក្លែងក្លាយមួយ ដើម្បីពង្វាងដាន៕

* បំណងល្អពីខ្ញុំ៖
សូមលោកអ្នកជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទទំនើបទាំងអស់
ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យានៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន
ឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហា។
ហើយក៏ត្រូវបង្កើតគណនី (Account) ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ
ដើម្បីងាយក្នុងការប្រើប្រាស និង មានសុវត្ថិភាពផង៕

ទទួលដោះ iCloud iPhone/iPad

តាំងពី Apple ឡើងវែសិនទៅ iOS 7 មក
ឃើញថាអ្នកប្រើជាច្រើន មានបញ្ហាជាមួយរឿងជាប់ iCloud
ដោយសារការភ្លេចលេខកូដ ឬភ្លេច Email ជាដើម…។ល៕
ពេលនេះយើងមានដំណោះស្រាយហើយ
សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 016500508
តាមហ្វេសបុក > Facebook.com/bovor.net

Remove iCloud

iDevice Firmware

Apple Firmware

iPhone 2G Firmwares
1.0 | 1.0.1 | 1.0.2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 2.0 | 2.0.1 | 2.0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0.1 | 3.1.2 | 3.1.3

iPhone 3G Firmwares
2.0 | 2.0.1 | 2.0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 4.0 | 4.0.1 | 4.0.2 | 4.1 | 4.2.1

iPhone 3GS Firmwares
3.0 | 3.0.1 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 4.0 | 4.0.1 | 4.0.2 | 4.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3

iPhone 4G [GSM] Firmwares
4.0 | 4.0.1 | 4.0.2 | 4.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 4G [GSM 8GB] Firmwares
6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 4G [CDMA] Firmwares
4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 | 4.2.10 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 4S [GSM] Firmwares
5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5 [GSM] Firmwares
6.0 | 6.0.1 | 6.0.2 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5 [GSM + CDMA] Firmwares
6.0 | 6.0.1 | 6.0.2 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5S [GSM] Firmwares
7.0.1 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5S [GSM + CDMA] Firmwares
7.0.1 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5C [GSM] Firmwares
7.0.1 | 7.0.2 | 7.0.3

iPhone 5C [GSM + CDMA] Firmwares
7.0.1 | 7.0.2 | 7.0.3

iPod Touch 1
1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 2.0.2 | 2.2.1 | 3.1.3

iPod Touch 2
2.1.1 | 2.2 | 2.2.1 | 3.1.3 | 4.0 | 4.0.2 | 4.1 | 4.2.1

iPod Touch 3
3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 4.0 | 4.0.2 | 4.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1

iPod Touch 4
4.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3

iPod Touch 5
6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 1 Firmware
3.2.0 | 3.2.1 | 3.2.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1

iPad 2 [3G] Firmware
4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 2 [WiFi] Firmware
4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 2 [CDMA] Firmware
4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 5.0 | 5.0.1 | 5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 2 [WiFi New] Firmware
5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 3 [Cellular] Firmware
5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 3 [WiFi] Firmware
5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 3 [CDMA] Firmware
5.1 | 5.1.1 | 6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 4 [WiFi] With Retina Display Firmware
6.0 | 6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 4 [Cellular] With Retina Display Firmware
6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad 4 [Cellular + CDMA] With Retina Display Firmware
6.0.1 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad Mini [WiFi] Firmware
6.0 | 6.0.1 | 6.0.2 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad Mini [Cellular] Firmware
6.0.1 | 6.0.2 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad Mini [Cellular + CDMA] Firmware
6.0.1 | 6.0.2 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7.0 | 7.0.2 | 7.0.3

iPad Mini [WiFi] With Retina Display Firmware
7.0.3

iPad Mini [WiFi + Cellular] With Retina Display Firmware
7.0.3

iPad Air [WiFi] Firmware
7.0.3

iPad Air [WiFi + Cellular] Firmware
7.0.3

របៀប Setup ទ្រនាប់ស៊ីម សម្រាប់ទូរស័ព្ទជាប់កូដ

ទូរស័ព្ទដែលមិនជាប់កូដ
មិនបាច់និយាយទេ ព្រោះថាវា OK ស្រាប់ហើយ (ដាក់ស៊ីមណាក៍បាន)

តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺ ទូរស័ព្ទ iPhone 4s, 5, 5s, 5c
ដែលជាប់កូដនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ ដែលមិនអាចប្រើបាន
មិនទទួលស្គាល់ស៊ីមណាផ្សេងក្រៅពី ស៊ីមរបស់ក្នុងហ៊ុនដើមរបស់វា។

1. ដំបូងយើងត្រូវដឹងសិនថា ទូរស័ព្ទដែលជាប់កូដនេះ
មកពីប្រទេសណា ហើយជាប់កូដក្រុមហ៊ុនអ្វី???
ឧទាហរណ៍ថា វាមកពីអាមេរិក ក្រុមហ៊ុន AT&T
អីចឹងពេលយើងយកស៊ីម Mobitel មួយមកប្រើជាមួយទ្រនាប់ស៊ីម
ពេលញាត់ចូលទូរស័ព្ទភ្លាម វាផុសចេញ Menu អោយយើងរើស
យើងក៍រើសយក US AT&T ពេលនោះអោយយើងចុច OK
ហើយ Restart Phone មួយទៅ នោះនឹងមានសេវាប្រើបានហើយ។
(ចុះបើសិនយើងមិនដឹងថាទូរស័ព្ទមកពីណា ក្រុមហ៊ុនអី???
អីចឹងសូមចូល ដើម្បីឆែកសិន)

2. តែមានពេលខ្លះការឆែក Carrier មិនដំណើរការ
ដូចនេះការរើសស្មានៗ ព្រាវៗ ពិតជាពិបាកបន្តិចហើយ
តែដោយយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លើវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយ
យើងអាចដឹងបានខ្លះៗអំពី ប្រទេសដើមរបស់វា (80%)
ហើយចំណែកក្រុមហ៊ុនដើមវា អាចដឹងបានខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ។
ឧទាហរណ៍ថា៖ Model វាមានកន្ទុយ LL យើងដឹងថាប្រហែល USA
រួចហើយមើល IMEI បើវាចាប់ផ្ដើមដោយ 99xxxxxxxxxx
យើងដឹងថាបើមិន Sprint គឺ Verizon មានតែពីរនេះទេ។

អីចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវា៖
យើងរើសមួយណាសាកសិន បើមិនត្រូវមួយ គឺត្រូវមួយ
ចង់និយាយថា យ៉ាងច្រើនរើសពីរដង ដឹងតាត្រូវមិនខាន
តម្រូវការ គឺត្រូវការតែទ្រនាប់ស៊ីម R-SIM មួយ
និង ស៊ីមកាតស្រុកយើង ចំនួនពីរ
កាលណាដាក់ស៊ីមទីមួយទៅ វាអោយរើស យើងរើសយក Verizon
ហើយ Restart Phone 1 សិន បើបើកមកវិញវាទារអោយ Activate
មានន៏យថា យើងរើសខុស ដូចនេះមិនអាចរើសទៀតបានទេ
លុះត្រាយើងដូរដាក់ស៊ីមទីពីរ ទើបវាអោយរើសម្ដងទៀត
លើកនេះរើស Sprint ម្ដងទៅ ហើយ Restart Phone 1 បើកមកវិញ
បើមានសេវា Ok សម្រេចថារើសត្រូវហើយ ដូចនេះបើចង់ប្រើស៊ីមទីមួយវិញ
ដូរដាក់វាចូលមក វានឹងចេញអោយរើស សារជាថ្មីទៀត
យើងរើសយកអា Sprint ដែលយើងបានរើសមុននេះ ឃើញថាមានសេវានោះណា។

ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៏ទេណា មិនដឹងថាវាត្រូវអាមួយណារវាង Sprint and Verizon

* តែចំណុចសំខាន់ ខ្ញុំចង់និយាយអំពី ស៊ីមត្រូវតែមានពីរ
ដាក់អាទីមួយចូលវាអោយរើសមួយសារ បើរើសខុស
វាលែងអោយរើសហើយហើយ ព្រោះវាស្គាល់ថាស៊ីមនោះជាដៃគូវាហើយ
ដល់យើងដូរដាក់ស៊ីមទិពីរម្ដង វាឃើញស៊ីមថ្មី វាក៏ចេញអោយរើស
ដល់ឧទាហរណ៏ថាយើងរើសខុសទៀត វាក៏លែងអោយរើសទៀតហើយ
ព្រោះវាស្គាល់ថា ស៊ីមទីពីរជាដៃគូវាហើយ ពេលនេះដកស៊ីមទីពិរចេញ
ដាក់អាទីមួយចូលវិញ វាក៏ចេញអោយយើងរើសម្ដងទៀត
ព្រោះវាបានភ្លេចស៊ីមទីមួយ ទៅចាំស៊ីមទីពីរថាជាដៃគូវា
មានន័យថាស៊ីមតែពីរ ដូរចុះដូរឡើង ថ្មីសម្រាប់វារហូត…

* បើវាមកពីប្រទេស និង ក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ
ដែលក្នុង Menu List វាមិនមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះ
យើងត្រូវរើសយក Other Carrier វានឹងទាមទារអោយវាយកូដ IMSI
ដែលលេខកូដនេះ ខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយ ទៅក្រុមហ៊ុនមួយ
សូមមើលទីនេះបន្ថែមអំពី IMSI Code (លេខ ៧ខ្ទង់)

www.x-sim.rs/IMSI-List

សូមសំណាងល្អ!